Disclaimer

Deze webshop is met veel zorg samengesteld en mag op geen enkele wijze gekopieerd worden.

Het design, de teksten, de foto’s en de artikelen mogen niet gebruikt worden door anderen. Deze mogen wel gedeeld worden via Social Media, mits er verwezen wordt naar de website.

Wil je gebruik maken van foto’s, teksten of artikelen neem dan contact met ons op. We worden namelijk wel blij van publicaties (mits ze verwijzen naar www.mylovelynotebook.nl). Graag wel in overleg.

De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik. Ook aanvaardt My Lovely Notebook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke je via deze site kunt bereiken.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van My Lovely Notebook. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

My Lovely Notebook is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.